лекція 13

 
 

лекція 13
Маршрутизація вантажних перевезень

Організація руху ДТЗ при перевезеннях має забезпечувати найбільшу продуктивність і найменшу собівартість перевезень. Рух ДТЗ проходить по маршрутах.

Маршрут руху — це шлях руху ДТЗ при виконанні перевезень. Маршрути бувають маятникові і кільцеві.

Довжина маршруту — це шлях, який проходить автомобіль від початкового до кінцевого пункту маршруту.

Обертом ДТЗ на маршруті називається закінчений цикл руху, тобто по всьому маршруту з поверненням ДТЗ у початковий пункт, з якого він почався, з виконанням усіх відповідних операцій.

Маршрутизація полягає в розробці таких маршрутів руху, які забезпечують найкраще використання пробігу. Вибір маршруту за­лежить від розташування навантажувально-розвантажувальних пунк­тів, розміру партій вантажу й типу ДТЗ.

При розробці маршрутів необхідно враховувати, що найбільш вигідна організація руху за маятниковими маршрутами зі зворотним не повністю навантаженим або з навантаженим пробігом. Кільцеві маршрути організовують у тих випадках, коли неможливо організу­вати маятникові маршрути з використанням зворотного пробігу.

При складанні кільцевих маршрутів необхідно чітко аналізува­ти всі їх можливі варіанти, щоб вибрати такі, які забезпечують най­вищий коефіцієнт використання пробігу.

На складання маршрутів впливає вид вантажу, який перево­зять, тобто у ряді випадків навіть за наявності зустрічних вантажо­потоків порожній пробіг ДТЗ неминучий.

Має вплив і тип використовуваних ДТЗ. Так при використанні спеціалізованих ДТЗ (крім автомобілів-самоскидів) порожній пробіг V переважній більшості виключити неможливо.

Кількість вантажу на визначеному маршруті часто не забезпе­чує повного завантаження ДТЗ упродовж усієї зміни (робочого дня). Тому досить часто виникають випадки, коли за зміну ДТЗ викорис­товують для перевезення вантажів на кількох маршрутах.

Правильне складання маршрутів забезпечує досягнення найви­щого коефіцієнта використання пробігу, тобто забезпечує підви­щення продуктивності ДТЗ і зниження собівартості перевезень.

Поняття про маршрути та їх види.

Маршрути бувають маятникові, кільцеві та розвізні (або збірні) Маятникові маршрути

Маятниковим маршрутом називається такий, при якому рух між двома пунктами багаторазово повторюється. Маятникові маршрути бувають трьох видів:

1) зі зворотним ненавантаженим пробігом;

2) зі зворотним не повністю навантаженим пробігом;

3) з навантаженим пробігом у двох напрямках.

Маршрут з навантаженим пробігом у двох напрямках забезпе­чує повне використання пробігу ДТЗ, тобто р = 1. За один оберт на цьому маршруті здійснюються дві їздки.

Час оберту рухомого складу:

tо  =tрух + tн-рА + tн-рБ = 2lїз /Vт + tн-рА + tн-рБ

Кількість обертів по, що може бути виконано за час Тм роботи на маршруті:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ,

no = Тм/tо = Тм / 2lїз /Vт + tн-рА + tн-рБ

Кількість їздок за робочий день:

nїз = 2 no.

Кількість тонн, перевезених:

за один оберт:

Uо = q (γсА + γсБ)

за робочий день:

Uз =Uо  no = no q (γсА + γсБ) = Тм q (γсА + γсБ)/ 2lїз /Vт + tн-рА + tн-рБ

 

 

Кількість тонно-кілометрів: за один оберт:

Wo = Uo lїз = q (γсА + γсБ) lїз

 

за робочий день:

Wз = Wo no  =  no q (γсА + γсБ)  lїз =  q (γсА + γсБ)  lїз Тм / 2lїз /Vт + tн-рА + tн-рБ

 

 Середня відстань перевезень, км:

lв= Wз / Uз

Кількість потрібних ДТЗ (А) залежить від кількості вантажу Q, що

підлягає перевезенню, т, і продуктивності ДТЗ за визначений період:

 А = Q / Uз

Ця формула для простого маятникового маршруту набуває виг­ляду:

А = QА(Б) / Uз = QА(Б) / no q γс

Для маятникового маршруту із зворотним не повністю наван­таженим пробігом або навантаженим пробігом в обох напрямках:

А = QА(Б) / UзА(Б) = QА(Б) / no q γсА(Б)

або

А = QА(Б) / no  сА + γсБ)

де QА(Б) — кількість вантажу, який необхідно перевезти за визначений період часу із пункту А(В), т;  

UзА(Б) — продуктивність одиниці ДТЗ при перевезенні вантажу із пункту А(В), т;

γсА(Б)  — коефіцієнт статистичного використання вантажопідйом­ності при перевезенні із пункту А(В)Создан 26 фев 2011  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником