лекція 15

 
 

лекція 15
Організація роботи автомобілів-тягачів зі змінними причепами та напівпричепами.

 

У першому випадку кількість причепів або напівпричепів для одного автомобіля-тягача повинна бути не менше трьох: один — під навантаженням, другий — під розвантаженням, третій — на шляху разом із автомобілем-тягачем.

Розглянемо організацію роботи одного автомобіля-тягача з трьо­ма змінними напівпричепами на простому маятниковому маршруті.

На початку роботи напівпричіп І знаходиться з вантажем у пункті завантаження, напівпричіп II — у пункті розвантаження і на­півпричіп III прибуває в пункт завантаження з автомобілем-тягачем з АТП.

Упродовж одного оберту автомобіля-тягача виконуються наступ­ні операції:

• відчеплення порожнього напівпричепа III і причеплення, за­вантаженого до цього моменту напівпричепа І у пункті завантажен­ня; рух автомобіля-тягача з навантаженим напівпричепом І від пункту завантаження до пункту розвантаження;

  відчеплення навантаженого напівпричепа І і причепа, роз­вантаженого до цього моменту напівпричепа II у пункті розванта­ження;

  рух автомобіля-тягача з порожнім напівпричепом II від пунк­ту розвантаження до пункту завантаження.

Таким чином, час першого оберту автомобіля-тягача, год:

tо1 = tвідчепШ  + tпричеп.І + t рух завантажІ. +  t відчеп.І    + t причел.ІІ +  t рух пор. ІІ

Де tвідчеп — час відчеплення причепа, год; tпричеп — час причеплення напівпричепа, год; t рух — час руху автомобіля-тягача з напівпричепом, год.

Час другого і третього обертів відповідно:

tо2 = tвідчепІІ  + tпричеп.ІІІ + t рух завантажІІІ. +  t відчепІІІ    + t причел.І +  t рух пор. І

tо3 = tвідчеп І  + tпричеп.ІІ + t рух завантажІІ. +  t відчеп.ІІ    + t причел.ІІІ +  t рух пор.ІІІ

За три оберти автомобіля-тягача буде зроблений повний цикл, тобто всі три напівпричепи знову займуть вихідне положення.

 

Робота автомобілів-тягачів із змінними напівпричепами і при­чепами з перечіплюванням їх в одному з пунктів організується в то му випадку, коли багато часу витрачається на завантаження або розвантаження.

Робота зі змінними причепами і напівпричепами може бути організована при достатній кількості напівпричепів, при викорис­танні ДТЗ, що забезпечують швидке перечіплювання, за наявності у вантажовідправників і вантажоодержувачів території, достатньої для стоянки відчеплених напівпричепів і причепів та забезпеченні їхньої охорони.

Змінні причепи і напівпричепи повинні бути заздалегідь за­везені в пункти, де відбуватиметься перечіплювання. В окремих ви­падках перечіплювання може здійснюватися на спеціально відведе­них майданчиках у вантажовідправників і вантажоодержувачів. При цьому причепи і напівпричепи подають від майданчика до місць без­посереднього навантаження-розвантаження і повертають назад манев-реним автомобілем-тягачем, що спеціально виділяється для цього.

При роботі автомобілів-тягачів із змінними причепами і напів­причепами потрібна кількість П змінних причепів або напівпричепів для перечіплювання у пунктах навантаження і розвантаження скла­дається з кількості Прух причепів і напівпричепів, що знаходяться в русі, кількості Пн — причепів або напівпричепів, що знаходяться під навантаженням, і кількості Пр причепів або напівпричепів, що знаходяться під розвантаженням, тобто

                               П = П рух + П нр

Кількість напівпричепів (причепів), що знаходяться в русі, до­рівнює кількості автомобілів-тягачів, тобто Прух = Ат. Кількість на­півпричепів, що знаходяться під завантаженням і розвантаженням, визначається з рівності інтервалу Ір руху автомобілів-тягачів і ритму R Н(Р) навантаження або розвантаження напівпричепів.

 

Інтервал руху автомобілів-тягачів дорівнює інтервалу часу між прибуттям їх у пункти навантаження або розвантаження:

Ір =  tо / Ат ,

Де  tо — час оберту автомобіля-тягача, год;

Ат — кількість автомобілів-тягачів, що працюють на даному маршруті.

 

Ритм завантаження або розвантаження дорівнює часу між від­правленням із пункту завантажених або розвантажених напівприче­пів:

R Н(Р) = (t н (р) +t пв )/П н (р)

 

t н (р)  — час завантаження чи розвантаження напівпричепа, год;

t пв — час причеплення і відчеплення напівпричепа, год;

Пн(р) — число напівпричепів, що знаходяться під завантаженням або розвантаженням.

 

Для безперервної роботи ДТЗ і пунктів навантаження-розвантаження, тобто для такої роботи, при якій ДТЗ не простоюють в очі­куванні навантаження-розвантаження і вантажно-розвантажувальні пункти рівномірно завантажені роботою, необхідно щоб Ір = R Н(Р)

 

 

 

 

При роботі на простих, маятникових маршрутах час оберту автомобіля-тягача:

 Обновлен 25 янв 2013. Создан 04 мар 2011  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником