лекція 2

 
 

лекція 2

рухомий склад<b>Класифікація рухомого складу
</b>
Залежно від типу встановленого двигуна автомобілі й автомобілі-тягачі розрізняють як карбюраторні, дизельні, газобалонні та електромобілі.
Автомобілі з карбюраторними двигунами є основними складо¬вими парку країни. Карбюраторні двигуни встановлено на автомобі¬лях малої і середньої вантажопідйомності.
Автомобілі з дизельними двигунами — вантажні автомобілі ве¬ликої й особливо великої вантажності. Витрати палива у них на 30-40 % нижчі, ніж у автомобілів з карбюраторними двигунами.
Газобалонні автомобілі працюють на порівняно дешевому па¬ливі. Найдоцільніше їх використовувати у великих містах, які мають газопроводи від великих родовищ або підприємств газової промис¬ловості.
Основні переваги використання електромобілів — безшум¬ність роботи і відсутність газових викидів. їх доцільно використо¬вувати для міських перевезень невеликих партій вантажів, особливо якщо навантажування або розвантажування цього вантажу викону¬ється в приміщеннях підприємств, складів і т. д.
Залежно від прохідності автомобілі поділяють на дорожні (об¬меженої прохідності), збільшеної і високої прохідності.
Дорожні автомобілі використовують під час роботи на шляхах з твердим покриттям і без покриття (ґрунтових)

<b>Класифікація вантажних автомобілів, причепів, тягачів.
</b>
Клас автомобіля Вантажопідйомність, т
Особливо малої вантажопідйомності До 0,5
Малої вантажопідйомності 0,5 - 2,0
Середньої вантажопідйомності 2,0 - 8,0
Великої вантажопідйомності 8,0-16,0
Особливо великої вантажопідйомності Від 16 і більше

Автомобілі збільшеної і високої прохідності використовують для роботи у важких ШЛЯХОВИХ умовах та у разі бездоріжжя.
Автомобілі-тягачі поділяють на сідельні і буксирні. Сідельні тягачі працюють у зчепленні з напівпричепами.
Буксирні використовують на базі шасі вантажних автомобілів, а також для роботи з причепами великої вантажності, для чого потрібні зчіпні пристрої.
Причіпні ДТЗ складаються із причепів, напівпричепів і приче-пів-розпусків.
Причепи буксируються автомобілями й автомобілями-тягача-ми, з'єднуючись з ними за допомогою буксирного пристрою і диш¬ла. Залежно від кількості осей причепи поділяють на одно, двох і багато осьові.
Причепи-розпуски — одно і двохосьові — використовують для перевезення довгомірних вантажів. Відстань між автомобілем і причепом-розпуском може змінюватися при перевезенні вантажів різ¬ної довжини.
Напівпричепи використовують у зчепленні з сідельними автомобілями-тягачами. Вони можуть бути одно і двохосьовими.
Автопоїзд — це автомобіль або автомобіль-тягач у зчепленні з одним або кількома причепами (рис. 3.1).
Вантажні автомобілі і причіпні ДТЗ класифікуються за вантажо¬підйомністю і типом кузова.
Номінальна вантажопідйомність автомобілів встановлюється заводом-виготовлювачем і показує максимальне навантаження (ма¬су перевезеного вантажу).
Навантаження автомобілів визначається шляховими умовами і залежить від того, якими шляхами здійснюється перевезення ванта¬жу — з твердим покриттям або ґрунтовим.
Автомобілі, причепи, напівпричепи залежно від вантажопідйом¬ності поділяють на класи (табл. 3.1):
На шасі автомобілів, причепів, напівпричепів встановлюють ку¬зови різноманітних типів: бортові і безбортові платформи, самоскид¬ний кузов, цистерни, фургони, панелевози, фермовоз, кузов для пере¬везення довгомірних вантажів (лісовоз, трубовоз, металовоз та ін.).
Безбортові платформи встановлюють на ДТЗ, призначених для перевезення негабаритних вантажів і вантажів значної маси.
Спеціалізований рухомий склад.
Цистерни- використовують для перевезення паливних і насипних пиловидних вантажів.
Фургон це закритий кузов в середині якого можуть бути розміщені пристрої для перевезення певного виду вантажу.
Кузов лісо, трубо і металовозів має спеціальні пристрої для розміщення довгомірних вантажів і забезпечення їх стійкості під 4 час перевезення (рис. 3.3).
Найважливіші параметри автомобілів і автопоїздів (габаритні розміри, граничні маси і навантаження на осі) регламентовано Пра¬вилами дорожнього руху і вимогами, узгодженими між країнами-членами МСАТ:
- висота автомобілів з вантажем не повинна перевищувати 4,0 м;
- ширина — 2,5 м;
- гранична довжина одного автомобіля, незалежно від кількості осей, не має перевищувати 12 м, для автопоїздів у складі сідельного автомобіля-тягача з напівпричепом або автомобіля з одним приче¬пом — 22 м, з двома і більше причепами — 24 м.
Максимальне осьове навантаження показує завантаження авто¬мобіля повною масою, тобто найбільш навантажену вісь, переважно задню. Цей показник є суттєвим для визначення маршруту сліду¬вання ДТЗ при перевезеннях вантажу, оскільки для ряду шляхових споруд (мости, шляхопроводи) діють обмеження щодо навантажен¬ня на осі автомобілів.
Дорожні автомобілі залежно від граничних осьових наванта¬жень поділяють на групи А і В. Навантаження на вісь визначається за найбільш навантаженою віссю (при її відстані до суміжної 3,0 м і більше), для її вимірів прийнята розмірність тс.
До групи А належать автомобілі та автопоїзди з граничним осьовим навантаженням не більшим 10 тс, до групи Б — не більшим 6 тс. Автомобілі й автопоїзди, навантаження яких понад 10 тс, нале¬жать до групи не шляхових.

<b>Умови експлуатації</b>

Транспортні умови характеризуються обсягом перевезень і розміром партій,
видом вантажу, відстанню перевезень, умовами навантажування, розвантажування, особливостями виду та організації перевезень.
Шляхові умови характеризуються типом і рівністю шляхового покриття,
поздовжнім профілем дороги (схилами і підйомами), станом шляхового покриття у будь-яку пору року, інтенсивністю руху.
Кліматичні умови характеризуються середньою, мінімальною і максимальною температурою повітря у найбільш холодні і спекотні місяці року, тривалістю зимового періоду, товщиною снігового покриву, вологістю повітря у літній період.


Создан 10 июн 2010  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником