Лекція 3

 
 

Лекція 3

Експлуатаційні якості рухомого складуОсновні експлуатаційні якості рухомого складу
Ступінь досконалості конструкції автомобілів, який визначає можливість найбільш ефективного їх використання в заданих умовах, оцінюють за експлуатаційними властивостями, до яких належать: компактність конструкції, вантажність, динамічність, економічність, надійність, довговічність, маневреність, стійкість, прохідність, зручність і легкість керування (керованість), зручність використання, експлуатаційна технологічність і безпека дорожнього руху.
Компактність конструкції — раціональне використання габаритів і маси, що забезпечує необхідну вантажо або пасажиромісткість при мінімальних витратах металу на її виготовлення.
Вантажність — найбільша розрахункова кількість вантажу, яка може бути одноразово перевезена автомобілем. Вантажність залежить під вантажності автомобіля, внутрішніх розмірів платформи його кузова та об'ємної маси вантажу.
Пасажиромісткість — кількість пасажирів у салоні, яку може перевезти автобус або легковий автомобіль.
Динамічність — здатність автомобіля перевозити вантажі з найбільшою середньою технічною швидкістю в різних дорожніх умовах. Динамічні якості залежать від інтенсивності розгону, максимальної швидкості, максимального прискорення і можливості долати найбільші підйоми, а також від ефективності гальмування. Динамічність значно впливає на продуктивність автомобіля.
Економічність — здатність автомобіля здійснювати перевезення з найменшими експлуатаційними витратами. Визначається сумою всіх витрат на пальне, технічне обслуговування та ремонт. Серед експлуатаційних витрат найбільшими є витрати на пальне.
Довговічність — визначається тривалістю роботи автомобіля до появи гранично допустимого спрацювання деталей і механізмів, що зумовлює необхідність припинення експлуатації автомобіля. Довговічність оцінюється пробігом його до капітального ремонту, а також загальним (амортизаційним) його пробігом.
Надійність — здатність автомобіля виконувати роботу тривалий час без поломок та несправностей у заданих умовах експлуатації. Надійність оцінюється частотою відмов, тривалістю простоїв, зумовлених технічними несправностями, а також трудозатратами на їх усунення.
Маневреність — здатність автомобіля швидко змінювати напрямок руху на мінімальній площі. Маневреність визначається радіусом повороту автомобіля, передатним числом рульового керування, а також зусиллями, потрібними для повороту рульового колеса. Маневреність автомобіля з причепом або
напівпричепом погіршується порівняно з маневреністю поодинокого автомобіля.
Стійкість — здатність автомобіля рухатись у різних дорожніх умовах без заносів і перекидань. Ця якість автомобіля має велике значення для безпеки дорожнього руху. Розрізняють поздовжню та поперечну стійкість автомобіля, а також стійкість на повороті.
Стійкість підвищується при зниженні центру ваги автомобіля, збільшенні колії (відстані між серединами правих і лівих коліс), бази (відстані між передньою та задньою осями), рівномірності розміщення вантажу та його кріплення.
Прохідність — здатність автомобіля рухатись у важких дорожніх умовах та в умовах бездоріжжя. До таких дорожніх умов належать рух по піску, м'якому ґрунті, болоті, нерівних та слизьких дорогах тощо. Опір руху автомобіля на поганих дорогах і в умовах бездоріжжя значно вищий, ніж на добрих дорогах. Тому для подолання, опору автомобіль має володіти високими тяговими якостями, мати необхідний дорожній просвіт (відстань від найнижчої точки автомобіля до поверхні дороги), достатні кути переднього та заднього звисання (в'їзду та спуску). Дорожній просвіт і кути прохідності визначають величину перешкод, які може подолати автомобіль під час руху.
Прохідність автомобіля значно підвищується при збільшенні кількості ведучих мостів. Підвищити прохідність автомобіля можна за рахунок зменшення питомого тиску шин на дорогу. Для цього в де яких моделях автомобілів (наприклад, КрАЗ-255Б та ін.) застосовують широкопрофільні шини з тиском, що регулюється з робочого / місця водія. Для підвищення прохідності автомобілів застосовують шини з рисунком протектора підвищеної прохідності (з ґрунтозачепами), а також протиковзні ланцюги, лебідки, самовитягачі та ін.
Керованість — здатність автомобіля легко й швидко змінювати і положення на дорозі. Керованість забезпечує збереження прямолінійного руху на прямих ділянках дороги та точне виконання траєкторії поворотів, що здійснюються.
Зручність і легкість керування автомобілем залежать від витрат фізичних зусиль і часу, що потрібні для виконання процесу керування і зменшення втомлюваності водія. Зручність і легкість керування досягаються поліпшенням конструкції рульових і гальмових механізмів, підсилювачів рульового керування і гальм, а також своєчасним і якісним регулюванням механізмів керування, правильним встановленням передніх керованих коліс. Для підвищення зручності керування значну увагу приділяють раціональному розміщенню та обладнанню робочого місця водія.
Зручність використання — здатність автомобіля забезпечувати збереження вантажів у дорозі, швидке виконання вантажно-розвантажувальних робіт, комфортність перевезення пасажирів.
Експлуатаційна технологічність — пристосованість автомобіля до технічного обслуговування та ремонту. Характеризується періодичністю й трудомісткістю робіт з технічного обслуговування, зручністю доступу до агрегатів і вузлів при їх огляді, діагностуванні, регулюванні та ремонті.
Безпека дорожнього руху — визначається стійкістю автомобіля до занесення й перекидання, керованістю, надійністю гальмування та довжиною гальмового шляху видимістю та оглядовістю дороги, ефективністю освітлення та сигналізації.

Вантажомісткість автомобіля.

Вантажомісткістю називається найбільша розрахована кількість вантажу, який може бути одночас¬но перевезений автомобілем.
Вантажомісткість визначається вантажопідйомністю і внутріш¬німи розмірами автомобіля.
При перевезеннях різноманітних вантажів часто трапляються випадки, коли при повному використанні об'єму кузова не повністю використовується вантажопідйомність автомобіля або ж, навпаки, повне використання вантажопідйомності досягається навіть при частковому використанні об'єму кузова.
Тому для оцінки можливості використання вантажопідйом¬ності й об'єму кузова розраховують питому об'ємну вантажо¬підйомність qпит. і питому площу кузова fпит
Питома об'ємна вантажопідйомність визначається відно¬шенням номінальної вантажопідйомності до об'єму кузова (т/м3) і є постійною для кожної моделі автомобіля:
qпит = q / Vк = q / аbh,
де q — номінальна вантажопідйомність, т; Vк — повний об'єм кузова, м3;
а — внутрішня ширина кузова, м;
b — внутрішня довжина кузова, м;
h — внутрішня висота бортів кузова, м.
Крім повного об'єму кузова, необхідно враховувати і корисний Vк. корисн. фактично використаний об'єм кузова. У автомобілів-само-скидів значення повного і корисного об'єму збігаються. У бортових автомобілів при використанні їх для перевезення навалочних і на¬сипних вантажів корисний об'єм менший за повний (для запобі¬гання втрат при перевезенні цінних навалочних і насипних вантажів їх завантажують у кузов нижче рівня бортів платформи).
У цьому випадку
qпит = q / Vк. корисн = q / аb(h – h1)
де h1 - відстань від верхнього краю борта платформи до допус¬тимого рівня вантажу в кузові, м (залежить від виду вантажу і шляхових умов і коливається у межах 50—150 мм).
При перевезенні на бортових автомобілях легких штучних вантажів (з невеликою об'ємною масою) їх можна складати вище рівня бортів (за умови забезпечення стійкого положення вантажу під час перевезення). Рівень укладки деяких видів вантажу в середи¬ні платформи може бути вищим, ніж по краях.
У цьому випадку
qпит = q / Vк. корисн = q / аb(h + h1)η
де η — коефіцієнт використання об'єму кузова.

Питома об'ємна вантажопідйомність автомобіля має таку саму розмірність, що й об'ємна маса вантажу — т/м3, і показує мінімаль¬ну масу вантажу, при перевезенні якого буде забезпечено повне ви¬користання вантажопідйомності даної моделі автомобіля.
Залежно від об'ємної маси ^] вантажу, який перевозиться, можливі такі три випадки:
q1 < qпит — місткість кузова використовується повністю, а ван¬тажопідйомність повністю використана бути не може;
q1 = qпит. — повністю використовується вантажопідйомність і місткість кузова;
q1 > qпит. — повне використання вантажопідйомності досягаєть¬ся навіть при неповному використанні об'єму кузова.
Таким чином, знаючи питому об'ємну вантажопідйомність і об'ємну масу вантажу, який повинен бути перевезений, можна за¬здалегідь визначити, чи буде забезпечено повне використання ван¬тажопідйомності автомобіля при цих перевезеннях, чи ні.

Питома площа кузова — відношення номінальної вантажо¬підйомності до корисної площі підлоги кузова, т/м2:
fпит = q / Ек.корис. = q /аb
Питома площа кузова є постійною величиною для кожної мо¬делі автомобіля. Вона показує мінімальну кількість вантажу у тоннах, який має бути розміщено на кожному квадратному метрі корисної площі кузова для повного використання вантажопідйомності авто¬мобіля. Залежно від значення фактичного навантаження ^ на кож¬ний квадратний метр корисної площі кузова можливі такі три ви¬падки:
f1 < fпит — вантажопідйомність повністю не використовується, не зважаючи на повне використання корисної площі;
f1 = fпит — повністю використовується вантажопідйомність і ко¬рисна площа;
f1 > fпит — повне використання вантажопідйомності досягаєть¬ся навіть при неповному використанні корисної площі кузова.

Використання маси ДТЗ.
Використання маси характеризу¬ється коефіцієнтом використання маси, який являє собою відношення номінальної вантажопідйомності ц до маси автомобіля в ро¬бочому стані Со (маси автомобіля, заправленого водою і мастилом, із запасним колесом і комплектом інструментів):
ηq = q / Gо.

Коефіцієнт використання маси показує кількість тонн вантажопідйомності, яка припадає на 1 т маси автомобіля. Чим більше значення цього коефіцієнта, тим краще. Він характеризує економічність витрат металу та інших матеріалів на виготовлення Даної моделі автомобіля та економічність перевезень вантажу, оскільки переміщення кожного зайвого кілограма маси автомобіля призводить до додаткового зношення шин, додаткової витрати палива тощо. Та¬ким чином, необхідно зменшувати масу автомобіля.


Создан 18 июн 2010  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником