Лекція 4

 
 

Лекція 4

Можливість використання ДТЗМожливість використання ДТЗ.
Одним із параметрів оціню¬вання можливості використання вантажного автомобіля є його при¬стосованість до завантаження-розвантаження, яка визначається:
- завантажувальною висотою кузова:
- можливістю навантаження-розвантаження з одного, двох, трьох боків і зверху;
- розмірами, розташуванням і конструкцією дверей у кузовів-фургонів;
- наявністю на автомобілі приладів, які забезпечують швид¬кість навантаження-розвантаження або зниження трудомісткості (легкі автокрани, підйомні механізми та ін.);
- ефективністю.
Усі ці особливості конструкції впливають на час простою під навантаженням-розвантаженням, а отже, і на продуктивність переве¬зень.
Завантажувальна висота — це відстань від опорної площини (землі) до підлоги кузова (при відкритих бортах) або до верхнього краю борта (при закритих бортах).
Величина її має велике значення, коли навантаження-розванта¬ження здійснюють робітники власноруч: чим більша завантажу¬вальна висота, тим більше зусиль витрачає робітник і тим більшим буде час навантаження-розвантаження. При механізованому навантаженні-розвантаженні завантажувальна висота практично не ще ніякого значення, оскільки її розмір майже не впливає на час навантаження-розвантаження.
Можливість навантаження і розвантаження з одного або кіль¬кох боків визначається кількістю бортів, що відкриваються у бор¬тових автомобілів, а також кількістю і розташуванням дверей у автомобілів-фургонів.
Більшість моделей сучасних вантажних бортових автомобілів мають по три борти, які відкриваються, що забезпечує трибокове завантаження-розвантаження.

Ефективність використання спеціалізованих ДТЗ

Використання спеціалізованих ДТЗ замість стандартних бор¬тових ДТЗ має такі переваги:
- можливість перевезення вантажів, які не можуть бути пере¬везені автомобілями з універсальною бортовою платформою, на¬приклад панелі, довгомірні вантажі та ін.;
- збереження якості вантажу, особливо при перевезенні швидко¬псувних продовольчих товарів, овочів тощо;
- зменшення втрати вантажу при навантаженні, перевезенні і розвантаженні (наприклад цементу, мінеральних добрив та ін.);
- зменшення тари у разі перевезення штучних вантажів;
- підвищення безпеки і поліпшення умов праці, особливо у разі перевезення пиловидних матеріалів, хімічних речовин, продуктів тощо;
- створення умов для механізації навантажувально-розванта¬жувальних робіт при використанні автомобілів-самоскидів, що має важливе значення під час доставки вантажу отримувачам, які не мають стаціонарних механізмів для розвантаження.
Водночас спеціалізовані ДТЗ мають ряд недоліків, які можуть викликати погіршення окремих показників роботи автотранспорт¬них підприємств і підвищення собівартості перевезень вантажів, тобто витрат автопідприємств на перевезення вантажів.
Спеціалізовані ДТЗ можуть мати меншу вантажопідйомність, ніж у відповідних моделей автомобілів з універсальною бортовою платформою, через встановлення різноманітного обладнання, підвищення власної маси у разі встановлення спеціалізованих кузовів тощо.
Використання спеціалізованих ДТЗ у деяких випадках ут¬руднює або ж повністю виключає можливість порожніх пробігів у зворотному напрямку.
У спеціалізованих ДТЗ сума амортизаційних відрахувань вища, ніж у автомобілів з універсальною бортовою платформою.
Витрати на технічне обслуговування, заробітна платня водіїв так само вищі.
Таким чином, при використанні спеціалізованих ДТЗ, з одного боку, скорочуються витрати на перевезення вантажу, а з іншого — значно збільшується собівартість перевезень.
Збільшення собівартості перевезень має порівнюватися з еко¬номією праці і матеріальними цінностями, які отримує замовник транспорту при перевезеннях спеціалізованими ДТЗ.


Создан 19 июн 2010  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником