Лекція 5

 
 

Лекція 5

Вантаж як об'єкт транспортної роботи.Вантаж як об'єкт транспортної роботи.
Вантажами на транспорті називають усі предмети перевезень з моменту їх прийняття до моменту здачі вантажоотримувачу.
Автомобільний транспорт перевозить вантажі різноманітні за фізичними властивостями, видом упаковки тощо. Вид вантажу є од¬ним із важливих факторів, які визначають вибір типу рухомого складу, умови його експлуатації, спосіб виконання навантажуваль¬но-розвантажувальних робіт. Вантажі можуть бути згруповані за певними ознаками.
За способом навантаження-розвантаження вантажі поділя¬ють на штучні, навалочні, наливні.
Штучні вантажі характеризуються габаритними розмірами, масою, формою, приймаються до перевезення і здаються отримува¬чу за кількістю у масі і рахунком поштучно.
Навалочні допускають навантажування і розвантажування на¬валом, витримують падіння з висоти; облік виконується згідно з об'є¬мом і масою, це, наприклад, пісок, глина та ін.
Наливні — це рідкі, напіврідкі вантажі, які перевозять у цис¬тернах.

Складові елементи вантажу.

Штучні вантажі бувають тарні, їх перевозять тільки в упакова¬ному вигляді, та безтарні. При перевезеннях вантажу в тарах вико¬ристовують два визначення маси: нетто — маса самого вантажу, брутто — маса разом із тарою.

Тара її призначення та класифікація.

Тара використовується для зберігання вантажу і запобігання його руйнуванню при навантажуванні, розвантажуванні і перевезенні. Вона повинна відповідати виду вантажу, який перевозять, і бути настільки стійкою, щоб забезпечувати можливість викорис¬тання навантажувально-розвантажувальних механізмів. Тара стан¬дартизована залежно від виду вантажу за формою, габаритними розмірами, матеріалом виготовлення, ступенем жорсткості.
Залежно від матеріалу виготовлення розрізняють тару: дерев'я¬ну, скляну, металеву, керамічну, текстильну, мочальну, паперово-картонну, корзиноплетену; за ступенем жорсткості: жорстку (ящи¬ки, діжки), м'яку (мішки, тюки, еластичні оболонки) і напівжорстку (кошики).
Залежно від виду тари застосовують такі тарні вантажі: ящи¬кові, мішкові і котні (діжки). Багато з них мають первинну упаковку з паперу, картону, поліетилену. Іноді вантаж розміщують одразу у два види тари, наприклад молоко в пляшках (тара), установлених у ящик (супертара).
Тара призначається для одно і багаторазового використання. Вона буває індивідуальна (для перевезення тільки одного або кіль¬кох однорідних вантажів) або уніфікована (для різних вантажів).
Індивідуальна тара використовується багаторазово, тому суво¬ро обліковується і, як правило, повертається у пункт відправки да¬ного вантажу.
Залежно від умов перевезення і зберігання вантажі поділяють на прості і специфічні.
Прості — це вантажі для перевезення, навантажування, роз¬вантажування і зберігання, яким не потрібні особливі умови, їх можна перевозити на бортових автомобілях.
Специфічні вантажі потребують особливих заходів щодо збе¬рігання і безпеки при перевезенні, навантажуванні, розвантажуванні та зберіганні. Вони поділяються на негабаритні, довгомірні, великої маси, небезпечні, швидкопсувні (які потребують дотримання пев¬них санітарних умов), антисанітарні.
До негабаритних відносять вантажі (крім будівельних), які мають розмір одного місця понад 4,0 м висоти або 2,5 м ширини. Довгомірні вантажі — різновид негабаритних. Це ванта¬жі, які звішуються над заднім бортом більш як на 1,5 м. При їх пе¬ревезенні необхідно використовувати одновісні причепи, а при значній довжині вантажу — причепи-розпуски.
Вантажі великої маси — це ті, маса окремих місць яки перевищує 250 кг (або 400 кг — для котних вантажів).
До небезпечних відносять вантажі, які можуть за відсутності певних застережних заходів під час перевезення або зберігання стати причиною травм, загибелі людей, руйнування об'єктів.
Швидкопсувні — вантажі, при перевезенні яких необхідні спеціалізовані ДТЗ, що забезпечують підтримування визначеного температурного режиму.
До вантажів, які потребують дотримання певних санітарних умов, відносять продовольчі товари.
До антисанітарних відносять вантажі асенізаційні і такі, при перевезенні і зберіганні яких утворюється багато пилу.
Залежно від об'ємної маси, максимально можливого використання ДТЗ, які визначаються коефіцієнтом використання вантажопідйомності, всі вантажі поділяють на класи.
До першого класу відносять вантажі, які забезпечують коефіцієнт використання вантажопідйомності рухомого складу 1,0; до другого — від 0,71 до 0,99; до третього — від 0,51 до 0,70; до четвертого — від 0,41 до 0,50.Создан 19 июн 2010  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником