лекції по АП и Автомобілі

 

   автомобілі
автомобілі методичний посібник для сам. роботи студентів
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ТРАНСПОРТУ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ЗАТВЕРДЖУЮ Голова методичної ради ДВНЗ «ЧТТКТ» ______________ О.В. Тканко «___» _____2013р. МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до самостійної роботи з дисципліни «Автомобілі» для студентів спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» СХВАЛЕНО Протокол засідання циклової комісії «___» ____ 2 ...
28 янв 2014 {5175 просмотров}

   лекції по автомобільним перевезенням
Лекція 2 Рухомий склад автомобільного транспорту
Класифікація рухомого складу Залежно від типу встановленого двигуна автомобілі й автомобілі-тягачі розрізняють як карбюраторні, дизельні, газобалонні та електромобілі. Автомобілі з карбюраторними двигунами є основними складо¬вими парку країни. Карбюраторні двигуни встановлено на автомобі¬лях малої і середньої вантажопідйомності. Автомобілі з дизельними двигунами — вантажні автомобілі ве¬ликої й особливо великої вантажності. Витрати палива у них на 30-40 % нижчі, ніж у автомобілів з карбюрат ...
10 июн 2010 {3492 просмотра}
Лекція 3 Експлуатаційні якості рухомого складу
Основні експлуатаційні якості рухомого складу Ступінь досконалості конструкції автомобілів, який визначає можливість найбільш ефективного їх використання в заданих умовах, оцінюють за експлуатаційними властивостями, до яких належать: компактність конструкції, вантажність, динамічність, економічність, надійність, довговічність, маневреність, стійкість, прохідність, зручність і легкість керування (керованість), зручність використання, експлуатаційна технологічність і безпека дорожнього руху. Ком ...
18 июн 2010 {5731 просмотр}
лекція 13
Маршрутизація вантажних перевезень Організація руху ДТЗ при перевезеннях має забезпечувати найбільшу продуктивність і найменшу собівартість перевезень. Рух ДТЗ проходить по маршрутах. Маршрут руху — це шлях руху ДТЗ при виконанні перевезень. Маршрути бувають маятникові і кільцеві. Довжина маршруту — це шлях, який проходить автомобіль від початкового до кінцевого пункту маршруту. Обертом ДТЗ на маршруті називається закінчений цикл руху, тобто по всьому маршруту з поверненням ДТЗ у ...
26 фев 2011 {5320}
лекція 14
Кільцеві маршрути Кільцевими маршрутами називається шлях руху ДТЗ по замк­нутому контуру, що з'єднує кілька пунктів навантаження-розвантаження. Час оберту ДТЗ на кільцевому маршруті: Де Lм — загальна довжина кільцевого маршруту, км; tн-р— час простою під навантаження м-розвантаженням за кожну їздку, год. Кількість обертів по ДТЗ: за день: Кількість їздок за день становить де m — кількість їздок за оберт. Кількість перевезеного вантажу, т: за один оберт: де ...
26 фев 2011 {658}
лекція 2 рухомий склад
<b>Класифікація рухомого складу </b> Залежно від типу встановленого двигуна автомобілі й автомобілі-тягачі розрізняють як карбюраторні, дизельні, газобалонні та електромобілі. Автомобілі з карбюраторними двигунами є основними складо¬вими парку країни. Карбюраторні двигуни встановлено на автомобі¬лях малої і середньої вантажопідйомності. Автомобілі з дизельними двигунами — вантажні автомобілі ве¬ликої й особливо великої вантажності. Витрати палива у них на 30-40 % нижчі, ніж у авт ...
10 июн 2010 {1160}
лекція 10
Пробіг рухомого складу Пробіг ДТЗ і його використання. Пробігом називається від­стань, яку проходить автомобіль за визначений період часу. Загаль­ний пробіг, який здійснює автомобіль, поділяється на виробничий і невиробничий. Виробничий пробіг вантажних автомобілів називається вантаж­ним пробігом, невиробничий — пробігом без вантажу (нульовим або порожнім). Нульовим називається пробіг автомобіля від АТП (або ін­шого місця постійної стоянки) до першого пункту навантаження ...
26 фев 2011 {4495}
лекція 9
Вантажопідйомність. Вантажопідйомність автомобіля визначається заводом виготовлювачем автомобіля. В залежності від моделей автомобілів вона різна і визначається для кожної марки і моделі автомобіля окремо. Приведемо значення вантажопідйомності для деяких марок автомобілів УАЗ-452 -0,8т ...
26 фев 2011 {2859}
лекція 8
Виробничий процес вантажного автомобільного транспор­ту Виробничий процес вантажного автомобільного транспор­ту — це переміщення вантажів у часі і просторі, тобто переміщен­ня визначеної кількості вантажу, який вимірюється у тоннах, і вико­нання визначеного обсягу транспортної роботи, яка вимірюється у тонно-кілометрах. Одиницею цього виробничого процесу є їздка або комплекс операцій з навантаження, перевезення і розвантаження вантажу, які виконуються з початку навантажен ...
26 фев 2011 {4864}
лекція 7
Обсяг перевезень. Вантажообіг Робота вантажного автомобільного транспорту характеризується двома основними показниками: обсягом перевезень вантажів вантажообігом. Обсяг перевезень Q - вимірюється в тоннах і показує кількість перевезеного вантажу або обсяг, який необхідно перевезти за визначений період часу. Вантажообіг Р вимірюється в тонно-кілометрах і показує обсяг транспортної роботи з переміщення вантажу, яка вже виконані або повинна бути виконана упродовж визначеного періоду. Обсяг п ...
26 фев 2011 {7232}
Лекція 6 Маркування вантажів
Маркування вантажів При перевезенні штучних вантажів їх маркують, тобто наносять на ванта» спеціальні написи або знаки. Маркування буває товарним, вантажним, транспортним і спеціальним. При товарному маркуванні вказують вид вантажу і найменування підприємства-виготовлювача. Маркування ставить завод-виготовлювач. Вантажне маркування вказує найменування пунктів відправки і призначення, вантажовідправника і вантажоотримувача. При транспортному маркуванні вказують кількість місць у даній партії ва ...
19 июн 2010 {3388}
Лекція 5 Вантаж як об'єкт транспортної роботи.
Вантаж як об'єкт транспортної роботи. Вантажами на транспорті називають усі предмети перевезень з моменту їх прийняття до моменту здачі вантажоотримувачу. Автомобільний транспорт перевозить вантажі різноманітні за фізичними властивостями, видом упаковки тощо. Вид вантажу є од¬ним із важливих факторів, які визначають вибір типу рухомого складу, умови його експлуатації, спосіб виконання навантажуваль¬но-розвантажувальних робіт. Вантажі можуть бути згруповані за певними ознаками. За способом нав ...
19 июн 2010 {3401}
Лекція 4 Можливість використання ДТЗ
Можливість використання ДТЗ. Одним із параметрів оціню¬вання можливості використання вантажного автомобіля є його при¬стосованість до завантаження-розвантаження, яка визначається: - завантажувальною висотою кузова: - можливістю навантаження-розвантаження з одного, двох, трьох боків і зверху; - розмірами, розташуванням і конструкцією дверей у кузовів-фургонів; - наявністю на автомобілі приладів, які забезпечують швид¬кість навантаження-розвантаження або зниження трудомісткості (лег ...
19 июн 2010 {1363}
лекція 11
аа Середня довжина їздки. Середня довжина їздки — це пробіг, який здійснюється автомобілем за одну їздку від пункту наванта­ження до пункту розвантаження, який визначається діленням за­гального вантажного пробігу на кількість виконаних їздок: lїз = L / n їз Середня довжина їздки залежить від розміщення вантажоство-рювальних і вантажопоглинальних місць, структури вантажопотоків і вантажообігу. Середня довжина може бути знижена у разі раціо­нального закріплення споживачів мас ...
04 мар 2011 {6010}
лекція 1 Вступ
Вступ Автомобільний транспорт займає в Україні провідне місце не тільки в економіці, а Й у соціальній сфері - з огляду на його при¬значення! він є основним видом транспорту, який доставляє пасажирів і вантажі «від дверей до дверей» і може функціонувати незалежно від інших нидів транспорт)1. В цілому провізні спроможності автотранспорту повною мірою повинні відповідати потребам народною господарства і населення га сприяти розвитку економіки країни, Суспільно-економічні зміни, що відбуваються в ...
10 июн 2010 {3601}
лекція 12
Продуктивність ДТЗ. Продуктивність ДТЗ вимірюється кількістю виконаних тонно-кілометрів або перевезених тонн вантажу за одиницю часу. Продуктивність ДТЗ за їздку. За кожну їздку один автомо­біль (автопоїзд) перевозить таку кількість вантажу: Uїз = q γїз Кількість тонно-кілометрів за кожну їздку: Wїз = Uїз lїз= q γїз lїз Кількість їздок. На виконання кожної їздки витрачається час: tіз =Трух + tн-р Час руху за одну їздку: Трух = lїз /β їзVт таким чином час їз ...
26 фев 2011 {1385}
лекція 15
1 Організація роботи автомобілів-тягачів зі змінними причепами та напівпричепами. У першому випадку кількість причепів або напівпричепів для одного автомобіля-тягача повинна бути не менше трьох: один — під навантаженням, другий — під розвантаженням, третій — на шляху разом із автомобілем-тягачем. Розглянемо організацію роботи одного автомобіля-тягача з трьо­ма змінними напівпричепами на простому маятниковому маршруті. На початку роботи напівпричіп І знаходиться з ...
04 мар 2011 {1381}
p v
18 сен 2014 {191}
лекція 20 ап
Транспортно експедиційні роботи При організації переве­зень експортно-імпортних вантажів, а також вантажів по території Украї­ни автомобільним транспортом між Перевізником та Експедитором укладається договір що регулює взаємини сторін Перевізник зобов 'язується: Забезпечити подачу транспортного засобу під навантаження в погоджений термін і у стані, придатному для міжнародного транспорту­вання даного вантажу і відповідному санітарним вимогам. Здійснювати д ...
25 янв 2013 {747}
лекція 19 ап
Міжнародні автомобільні перевезення Україна підтримує зовнішньоекономічні стосунки з 200 країна­ми світу. Використовуючи вигідне геополітичне положення в Єв­ропі, вона здійснює міжнародні перевезення вантажу і пасажирів переважно автомобільним транспортом. Загальна вартість вантажу, який доставляється автомобільним транспортом міжнародним спо­лученням, становить майже 80 % загальної вартості вантажу, пере­везеного всіма видами транспорту. Це зумовлено тим, що перевози­ти ...
25 янв 2013 {1548}
лекція 18 ап
Організація роботи водіїв вантажних автомобілів. Режим праці і відпочинку, передбачений дійсним Положенням, є обов'язковим при складанні графіків роботи водіїв. Розклади і графіки руху автомобілів у міському, приміському і міжміському сполученнях повинні розроблятися з урахуванням норм і вимог чин­ного Положення. Праця водіїв автомобілів регулюється загальними нормами трудового законодавства. Положення регламентує особливості за­стосування цих норм, виходячи зі специфіки організації ...
25 янв 2013 {1094}
лекція 17 ап
Міжміські автоперевезення Особливостями міжміських перевезень є велика протяжність маї шрутів, вони потребують добрих доріг, переважно з удосконалена покриттям. Оборотність рухомого складу на міжміських перевезеннях (проміжок часу від початку руху автомобіля з певного пункту д моменту наступного початку руху з цього ж пункту) може становить кілька діб. Це відриває водіїв на тривалий час від автопідприємства місця постійного проживання, ускладнює їх роботу та організації диспетчерського керівниц ...
25 янв 2013 {2528}
лекція 16 ап
Документація на перевезення вантажів. В правилах перевезень введено термін «товарно-транспортна документація», а пунктом 11 цього нормативного акта встановлено правила оформлення документів на перевезення. Товарно-транспортна документація — це комплект юридичних документів, на підставі яких здійснюються облік, прийом, передача, перевезення, здача вантажу і взаємні розрахунки між учасниками транспортного процесу. Згідно з наказом Міністерства транспорту України і Міністер& ...
25 янв 2013 {2436}
2чернігів ПАРОЛЬ
10 мар 2012 {2}
кошка ПАРОЛЬ
10 мар 2012 {1}
чернігів ПАРОЛЬ
10 мар 2012 {1}